OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Molimo Vas   da   se  prije  donošenja     odluke    o   korištenju   usluga  prisustvovanja teniskim susretima ATP Turnira Croatia Open Umag  (dalje: Usluga ),  odnosno   naručivanja  i  plaćanja  Usluge  (pružatelj  usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551, ( dalje: Društvo))   i/ili  općenito  ulaska  u  prostor ATP Stadiona  upoznate   s   ovim Općim uvjetima poslovanja. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća  vezanih    za  uvjete   poslovanja,  molimo   da    nam   se  obratite   na e-mail  adresu:  info@croatiaopen.hr ili izravno osoblju ATP Turnira Croatia Open Umag. 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje Usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostor ATP Stadiona, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti ), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga ATP Turnira Croatia Open Umag koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti i/ili rezerviratii/ili naručivati uslugei/ili kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje Usluga te ne ulazite u prostor ATP Stadiona.
 2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje ATP Stadiona primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
 3. Ovi Opći uvjeti se odnose na usluge koje pružaju Društvo, te se svako upućivanje u ovim Općim uvjetima na ATP Turnir Croatia Open Umag na odgovarajući način odnosi na Društvo.
 4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi i/ili rezervira i/ili naručuje i/ili kupuje ili na drugi način stječe ulaznicu, odnosno nalazi se u prostoru ATP Stadiona. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu 

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene i/ili dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da prije korištenja i/ili rezervacije i/ili narudžbe i/ili kupnje ili drugog  stjecanja ulaznice za korištenje Usluga ili ulaska u prostor ATP Stadiona provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati s eventualnim promjenama istih.

Kupnja ulaznica

 1. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni u ATP Centru, ili online.
 2. Online kupovina ulaznica uređena je sukladno ovim Općim uvjetima.
 3. Ulaznice je moguće platiti gotovinom ili bankovnim karticama.
 4. Djeca plaćaju cijenu ulaznice sukladno posebnim akcijama koje su objavljene na internet stranici www.croatiaopen.hr.
 5. Za kupnju ulaznice vrijede cijene navedene za određeni susret odnosno uslugu. U cijenu ulaznice uračunat je i PDV.
 6. Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojiti vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 7. Društvo zadržava pravo izmjene cjenika za usluge.
 8. Kupac se obvezuje odmah nakon preuzimanja ulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzii vremenu teniskog susreta, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 9. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu i/ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja iz bilo kojeg razloga) ili za izgubljenu ulaznicu.

Blagajne

 1. Blagajne za prodaju ulaznica su otvorene tijekom trajanja ATP Turnira Croatia Open Umag od 09.00 do 22.00 sata. 

Ulazak u ATP Stadion

 1. Pravo na ulazak u ATP Stadion stječe se pokazivanjem važeće ulaznice.
 2. Zabranjen je ulazak u ATP Stadion bez važeće ulaznice. Društvo zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog, posjetitelju zabraniti ulazak u ATP Stadion, tj. posjetitelja udaljiti iz istog. Iz tog razloga je posjetitelj dužan kod sebe imati ulaznicu i dokaz o pravu na stjecanje popusta (npr. osobna iskaznica djeteta i sl.) do kraja teniskog susreta.
 3. Posjetiteljima koji žele ući u ATP Stadion nakon početka teniskog susreta ulazak će biti dozvoljen samo u razdoblju između gemova teniskog susreta.
 4. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike i/ili zvuka nije dozvoljeno. Gledateljima nije dozvoljeno snimati i/ili fotografiratii/ili prikupljati i/ili distribuirati i/ili streamati i/ili prenositi i/ili objavljivati i davati informacije, rezultate ili druge povezane statističke podatke (ili na bilo koji način asistirati trećoj strani da iste objavi u javnost), na direktnoj ili snimljenoj osnovi, u cjelosti ili samo djelomično, bilo besplatno ili ne, u komercijalne svrhe ili u svrhe klađenja i igranja igara na sreću, bilo kakav snimak zvuka i/ili video snimke i/ili filmski uradak i/ili film i/ili kakav drugi audio-video sadržaj snimljen bilo kojim sredstvom bilo gdje unutar zone i područja održavanja ATP Turnira Croatia Open Umag. Zabranjeno je korištenje prijenosnih računala ili drugih ručnih elektroničkih uređaja unutar područja na kojem se odvijaju teniski susreti (područje gledališta).
 5. U ATP Stadion nije dopušteno unositi hranu i piće.
 6. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u ATP Stadion nije dozvoljeno.
 7. U ATP Stadionu postoje osigurana mjesta za osobe s invaliditetom. Preporuča se prethodno provjeriti prilagođenost ATP Stadiona potrebama konkretnog posjetitelja.

Ponašanje u ATP Stadionu

23.Posjetitelj je obvezan sjesti na sjedalo naznačeno na ulaznici te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini Društva.

24. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u praćenju teniskog susreta.
25. Posjetitelj je obvezan na mobilnim telefonima isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike i/ili tona za vrijeme teniskog susreta nije dozvoljena.
26. Osoblje Društva i druge od Društva ovlaštene osobe, nakon opominjanja, mogu posjetitelje udaljiti s teniskog susreta bez prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
- ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj ulaznici;
- svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom teniskog susreta;
- su, prema mišljenju osoblja Društva i drugih od Društva ovlaštenih osoba, pod utjecajem alkohola i/ili drugih opijata;
- puše u prostoru ATP Stadiona;
- na pod bacaju ostatke hrane i pića ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostor ili imovinu;
- u prostor ATP Stadiona unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.) kao i druge stvari zabranjene ovim Općim uvjetima (hrana, piće, životinje i sl.);
27. Po završetku Usluge posjetitelji moraju napustiti ATP Stadion kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u ATP Stadionu nakon završetka Usluge.
28. U prostorima ATP Stadiona posjetitelj se obvezuje poštivati propise vezane uz ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda na snazi.

Pravo izmjene rasporeda održavanja tenis susreta

 1. Društvo zadržava pravo promjene tenis terena na kojem će se održavati teniski susret za koju ste kupili ulaznice te vezano uz navedeno nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Društvu.
 2. Društvo zadržava pravo otkazivanja teniskog susreta, kao i promjene u rasporedu ili terminu održavanja teniskih susreta, te u navedenim slučajevima nemate pravo na povrat novca već zadržavate pravo na prisustvovanje teniskim susretima u tako promijenjenom rasporedu ili terminu.

Odgovornost za stvari

 1. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja teniskog susreta držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Društvo ne odgovara ako su stvari nestalei/ili su uništene i/ili su oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći i/ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
 2. Preporučamo da sve  vrednije  predmete  ne  unosite  u  prostorije  ATP Stadiona,  odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora ATP Stadiona. Društvo ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Parking

 1. Posjetitelj je dužan informirati se o mogućnosti besplatnog parkiranja na internet stranici www.croatiaopen.hr.  Društvo ne odgovara za povrat novca za naplatu parkiranja ukoliko posjetitelj nije poštivao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Društva. 

Zabrana audio i video snimanja i klađenja

 1. Zabranjeno je svako kontinuirano audio i/ili video snimanje teniskih susreta te svako klađenje na licu mjesta održavanja teniskih susreta.

Zaštita Vaših podataka

 1. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Svi prigovori mogu se slati u pisanom obliku u poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte u nastavku: Adresa: ISTRA D.M.C. d.o.o., Jadranska 66, 52470 Umag, Republika Hrvatska; E: info@croatiaopen.hr

Ograničenje odgovornosti 

 1. Društvo ne odgovara  ni  za  kakvu  štetu  koja  bi  mogla  nastati  zbog  postupanja   posjetitelja  ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
 2. Društvo odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
 3. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Društvo iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opće odredbe

 1. Na odnos između   Vas   i  Društva   primjenjuju    se  pozitivni   propisi   Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud.

 

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE www.croatiaopen.hr

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.croatiaopen.hr (dalje:  Internet stranice) (pružatelj usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551 (dalje: Društvo)) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@croatiaopen.hr 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem Internet stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga,  prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica  (dalje: Opći  uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih Internet stranica i usluga koje se putem njih pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas da dalje ne koristite Internet stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internet stranicama. Nastavljanjem pristupa Internet stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene i/ili dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
 2. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti i/ili dopuniti i/ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Internet stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internet stranicama.
 3. Vaša je dužnost i obveza da koristite Internet stranice u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Društvo ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika

 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim Internet stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, zaporke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju,  kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Društvo ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
 6. Društvo zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad Internet stranica. Društvo zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 7. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

Korištenje portala i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Internet stranicama.
 2. Svi prigovori mogu se slati u pisanom obliku u poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte u nastavku: Adresa: ISTRA D.M.C. d.o.o., Jadranska 66, 52470 Umag, Republika Hrvatska; E: info@croatiaopen.hr
 3. Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima Internet stranica, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te u skladu sa time Društvo ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem Internet stranica.
 4. Obvezujete se da se nećete koristiti internet stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:
  • se predstavljali u cilju svoje promocije;
  • naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
  • poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan; 
  • maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
  • obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
  • prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži računalne viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; 
  • reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; 
  • provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
  • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
  • sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
  • kršili bilo koji pozitivan propis.

16. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora internet stranica.

17. Administratori i moderatori internet stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj internet stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

18. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika internet stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između  korisnika. Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao  posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge

 1. Internet stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Društvo, naši suradnici i partneri, ali i Vi, korisnici.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na internet stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Društva, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
 3. Društvo ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
 4. Društvo ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Internet stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (dalje: linkove) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Društvo nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Društvo se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja  prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Društvom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
 6. Društvo do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na internet stranicama. 
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (dalje: sadržaj) objavljeni na Internet stranicama, preneseni preko Internet stranica ili linkani sa Internet stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Društvo ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Društvu, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Društva, te nadoknaditi Društvu svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. Društvo zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Društvo također ima pravo ograničiti pristup određenim  uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati i/ili reproducirati i/ili distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Društva.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati i/ili umnožavati i/ili mijenjati i/ili uređivati i/ili distribuiratii/ili prikazivatii/ili brisati i/ili slati i/ili prodavati i/ili preprodavati i/ili prilagođavati i/ili mijenjati sadržaj i/ili stvarati izvedenicei/ili uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti ga na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Društva
 4. Korištenjem Internet stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Interent stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
  b. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Društva;
  c. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Društva;
  d. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo;
 5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Društvo izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internet stranica te zabranjuje korištenje sadržaja Internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim Internet stranicama.
 6.  Objavom Vašeg sadržaja (profila, komentara i sl.) na Internet stranicama dajete Društvu pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Društvo ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
 7.  Jamstva korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na Internet stranice dajete Društvu sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
  a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
  b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
  c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
  d. da korištenje tih sadržaja na Internet stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Društvu, drugim korisnicima ili trećim osobama;
  e. da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

   35. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Društvu zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Društvu i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost

 1. Društvo ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu internet stranica.
 2. Internet stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Društvo kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj Internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja Internet stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorno Društvo
 3. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole Društva pa iz toga razloga Društvo ne može biti odgovorno za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Društvo ni u kojem slučaju neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Internet stranice.

Opće odredbe

 1. Na odnos između Vas i Društva primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud. 
 2. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila ISTRA D.M.C. d.o.o. koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku, te koja, u slučaju dvojbe, imaju prednost pred čl. 39. ovih Općih uvjeta.

 

OPĆI UVJETI PLAĆANJA PUTEM INTERNETA

Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja putem Internet stranica www.croatiaopen.hr (dalje: Internet stranice) (pružatelj usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551 (dalje: Društvo)) upoznate s ovim Općim uvjetima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@croatiaopen.hr.

 Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem usluge putem Internet stranica, prihvaćate ove Opće uvjete plaćanja putem Interneta (dalje: Opći uvjeti). Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
 2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranica www.croatiaopen.hr.
 3. Opći uvjeti se odnose na plaćanja koja se vrše putem Internet stranica Društva www.croatiaopen.hr.

 Promjene Općih uvjeta

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internet stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene i/ili dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

 Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama

 1. Ulaznice je moguće kupiti korištenjem slijedećih bankovnih kartica:
  • MasterCard®, 
  • Visa,
  • Maestro®, 
  • American Express®
 2. Postupak online kupovine vrši se na slijedeći način:
  • odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
  • odaberite željeni dan kada se održavaju teniski susreti;
  • registrirajte se kao korisnik;
  • na Vašu e-mail adresu zaprimiti ćete obavijest o registracijskoj zaporci koju koristite za daljnju registraciju i kupovinu ulaznica;
  • odaberite broj ulaznica koje želite kupiti;
  • odaberite tribinu, red i sjedala;
  • odaberite vrstu plaćanja;
  • provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
  • izvršite plaćanje;
  • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od CroatiaOpen.hr te e-ulaznica u pdf-u;
  • ispišite jedan primjerak ulaznice koju ćete zaprimiti na Vašu e-mail adresu po izvršenoj transakciji;
  • po dolasku u ATP Stadion predočite Vašu ulaznicu djelatniku za kontrolu ulaznica.
 1. Online kupovina ulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:
  • Online kupovina ulaznica odnosi se na redovne ulaznice, pakete ulaznica, VIP ulaznice, ATP službeni asortiman te ostale Usluge;
  • Ulaznice je moguće online kupovati sve do 60 minuta prije početka teniskog susreta;
  • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 ulaznica;
  • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu ulaznicu, istu možete preuzeti Ticket Office-u koji se nalazi u sklopu ATP Stadiona;
  • Društvo zadržava pravo otkazivanja teniskog susreta, kao i promjene u rasporedu ili terminu održavanja teniskog susreta. U tim slučajevima, ulaznicu kupljenu online, imate pravo koristiti za prisustvovanje teniskom susretu u tako promijenjenom rasporedu ili terminu;
  • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o teniskom susretu, vremenu i mjestu održavanja istog te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo;
  • Društvo ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu;
  • Storniranje ili zamjena kupljenih ulaznica nije moguća;
  • Jednom potvrđena kupovina ulaznica više se ne može opozvati ili  poništiti.

Zaštita Vaših podataka

 1. Kako bi ostvarili pravo na online kupovinu ulaznica potrebno je prilikom postupka kupovine dati određene osobne podatke i podatke o kreditnoj/debitnoj kartici te prikupljanje takvih osobnih podataka podliježe ovim Općim uvjetima.
 2. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
 3. Kako bi zaštita Vaših osobnih podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru. 
 4. Transakcijom putem Vaše debitne/kreditne kartice upravlja treća strana (T-Com Pay Way sustav) koja zaprima broj kreditne/debitne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Društvo ne snosi odgovornost. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla). 
 5. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila Istra D.M.C. d.o.o. koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeću adresu: ISTRA D.M.C. d.o.o., Jadranska 66, 52470 Umag.

Reklamacije

 1. Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati u Ticket Office-u ATP Stadiona, putem telefona 052/719 108, 099 265 4683 ili putem e-maila: tickets@croatiaopen.hr .

Molimo Vas   da   se  prije  donošenja     odluke    o   korištenju   ugostiteljskih usluga  u Taste Istria zoni  (dalje: Usluga ),  odnosno naručivanja i plaćanja  Usluge  (pružatelj  usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu,  Jadranska 66, OIB: 91825575551, ( dalje: Društvo))   i/ili  općenito  ulaska  u  prostor Taste Istria zone  upoznate   s   ovim Općim uvjetima poslovanja. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća  vezanih    za  uvjete   poslovanja,  molimo   da    nam   se  obratite   na e-mail  adresu:  info@croatiaopen.hr ili izravno osoblju Taste Istria zone.

Vanjske poveznice

Više o pravilima privatnosti možete pronaći na Pravilima privatnosti.

 

 

TASTE ISTRIA ZONA

Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju ugostiteljskih usluga u prostoru Taste Istria zone (dalje: Usluga), odnosno prije naručivanja i plaćanja Usluga (pružatelj usluga trgovačko društvo ISTRA D.M.C. d.o.o. sa sjedištem u Umagu, Jadranska 66, OIB: 91825575551 (dalje: Društvo)) i/ili općenito ulaska u prostor Taste Istria zone upoznate s ovim Općim uvjetima poslovanja. Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uvjete poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@croatiaopen.hr ili izravno osoblju u prostoru Taste Istria zone.

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem Taste Istria kartice za korištenje Usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostor Taste Istria zone,  prihvaćate ove  Opće  uvjete  poslovanja (dalje: Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga  Taste Istria zone koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti i/ili rezervirati i/ili naručivati usluge i/ili kupovati ili na drugi način stjecati Taste Istria karticu za korištenje Usluga te ne ulazite u prostor Taste Istria zone.
 2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje usluga u prostoru Taste Istria zone primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
 3. Ovi Opći uvjeti se odnose na usluge koje pruža Društvo, te  se  svako upućivanje u ovim Općim uvjetima na Taste Istria zonu na odgovarajući način odnosi na Društvo.
 4. U slučaju prenošenja Taste Istria kartice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne kartice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi i/ili rezervira i/ili naručuje i/ili kupuje ili na drugi način stječe Taste Istria karticu, odnosno nalazi se u prostoru Taste Istria zone. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi Taste Istria karticu na odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu 

 1. Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene i/ili dopunjene Opće uvjete. Društvo Vam savjetuje da prije korištenja i/ili rezervacije i/ili narudžbe usluge i/ili kupnje ili drugog stjecanja Taste Istria kartice za korištenje Usluga ili ulaska u prostor Taste Istria zone provjerite i pročitate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati s eventualnim promjenama istih.

Kupnja beskontaktne Taste Istria kartice

 1. Taste Istria karticu je moguće kupiti na blagajnama u Taste Istria zoni.
 2. Kupovina Taste Istria kartice uređena je sukladno ovim Općim uvjetima.
 3. Taste Istria karticu je moguće platiti gotovinom ili bankovnim karticama.
 4. Za kupnju Taste Istria kartice vrijede cijene navedene na službenom cjeniku. U cijenu Taste Istria kartice  uračunat je i PDV.
 5. Prilikom kupovine  Taste Istria kartice  gotovinom,  kupac  je  dužan  na  licu  mjesta  prebrojiti  vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 6. Društvo zadržava pravo izmjene cjenika.
 7. Kupac se obvezuje odmah nakon preuzimanja Taste Istria kartice provjeriti podatke o željenoj usluzi, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 8. Kupovinom Taste Istria kartice te uplatom određenog novčanog iznosa na istu kupac plaća trošak kartice i konzumacije usluge. Pod konzumaciju usluge spadaju degustacija hrane i pića, najam čaša i sudjelovanje u programu 'Skrivene čari istarskih vina'. Kupac ima pravo na isplatu neiskorištenog novčanog iznosa sa Taste Istria kartice, a maksimalni iznos povrata je 10,00 EUR. Cjenik ugostiteljskih usluga izložen je u prostoru Taste Istria zone.

Blagajne

 1. Blagajne za prodaju Taste Istria kartice, kao i za isplatu neiskorištenog novčanog iznosa sa iste, u prostoru Taste Istria zone otvorene su od 17.00 do 04.00 sata.

Plaćanje u Taste Istria Zoni

 1. Konzumacija Usluga u Taste Istria Zoni se može, osim plaćanja istih posredstvom Taste Istria kartice sukladno ovim Općim uvjetima, platiti i uobičajenim kreditnim/debitnim karticama (VISA, Master, Maestro, American).

Odgovornost za stvari

 1. Posjetitelj, odnosno kupac je dužan paziti na osobne stvari i držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Društvo ne odgovara ako su stvari nestale i/ili uništene i/ili su oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći i/ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
 2. Preporučamo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostor Taste Istria zone, odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora Taste Istria zone. Društvo ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Parking

 1. Posjetitelj, odnosno kupac je dužan informirati se o mogućnosti besplatnog parkiranja na internet stranici www.croatiaopen.hr. Društvo ne odgovara za povrat novca za naplatu parkiranja ukoliko posjetitelj nije poštivao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Društva. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje nastanu na automobilu ili stvarima ostavljenima na ili u automobilu.

Zaštita Vaših podataka

 1. U svakom slučaju, na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se pravila trgovačkog društva Istra D.M.C. d.o.o koja uređuju to područje i koja su objavljena na ovom linku.

Prigovori

 1. Sukladno čl. 10. st. 1. i 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22 i 59/23) obavještavamo goste da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnim prostorijama Društva, putem pošte ili elektroničke pošte u nastavku:

Adresa: ISTRA D.M.C. d.o.o., Jadranska 66, 52470 Umag, Republika Hrvatska;

E: info@croatiaopen.hr.

 

U prigovoru je obvezno navođenje Vašeg imena i prezimena, te kontakta za dostavu odgovora. Odgovor na Vaš

prigovor dobit ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, i to na adresu koju ste nam

ostavili kao kontakt, odnosno na adresu sa koje je prigovor pristigao.

Ograničenje odgovornosti 

 1. Društvo ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posjetitelja, odnosno kupaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
 2. Društvo odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
 3. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Društvo iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opće odredbe

 1. Na odnos između Vas i Društva primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud. Ovi Opći uvjeti, odnosno njihove eventualne izmjene i dopune, stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.croatiaopen.hr. Ovi će Opći uvjeti, odnosno njihove eventualne izmjene i dopune, biti izloženi i u Wellcome officeu na ATP Stadionu.

 

Pravilnik o akreditacijama dostupan je ovdje.